Pretty Permalinks

Vandaag pretty permalinks geactiveerd op wordpress. Hierdoor werkte geen enkele link meer op de site… bleek dat mod_rewrite niet ge├»nstalleerd was. Even googlen en all was fine!

$ a2enmod rewrite

$ apache2 restart

Leave a Reply