Archphile

A few days ago I discovered Archphile, an ARM linux distribution, made by a Greek, for listening to music on a raspberry pi.  archphile

I also bought a decent DAC (IQAUDIO plus), and connected the DAC to my amplifier.

I connected Archphile to my Synology nas, to have access to my music. And I also added a few radio stations. Archphile works great (better then volumio, runeaudio, moode, ….). The support is also great (Tips & Tricks sections is awesome).

Have a look for yourself: http://www.archphile.org

automount HD to a fixed mountpoint

Instructions can be found here.

For backup reasons, I’ll put them here as well:

Fire up a terminal.

1. [IMPORTANT] sudo cp /etc/fstab /etc/fstab.old – Create a backup of the fstab file just in case something unwanted happens.

2. sudo blkid – Note the UUID of the partition you want to automount.

3. sudo nano /etc/fstab – Copy the following line to the end of the file, save it and reboot afterwards to check if it worked.

UUID=<uuid> <pathtomount> <file system> uid=<userid>,gid=<groupid>,umask=0022,sync,auto,rw 0 0

Examples for the <> variables:

<uuid>=3087106951D2FA7E

<pathtomount>=/home/data/

<file system>=ntfs-3g (for an NTFS partition)

<userid>=1000

<groupid>=1000

 

For further reference: fstab tutorial.

 

Manjaro Linux

A few days ago I switched from Ubuntu (Unity) to Manjaro (XFCE) Linux.
Manjaro is an Arch based distro, but with a graphical installer.
Like Arch, it’s a rolling release distro, which is very neat, because with the updates, the distribution also upgrades (you don’t have to do new installs anymore).

My pc responds a lot quicker now (my hardware is about 5 years old)…
I can recommend it to everyone!

What if…

One day I won’t be able to read the information I need, because the content provider can’t pay for it?

Vandaag nog een stukje over netneutraliteit gelezen op tweakers.

Internet zoals het nu loopt:

1. Bedrijven als Google <—> ISP = Google betaalt
2. Eindgebruikers <—> ISP = Eindgebruiker betaalt
3. ISP A <—> ISP B = Word doorgerekend aan eindgebruiker en google via de twee bovenstaande tarieven.

Ik begrijp echt niet waarom men dan Google (of andere grote content providers) nog extra wil laten gaan betalen. Zoiets zou de dood betekenen voor fantastische initiatieven zoals wikipedia, die ook veel content (en dus traffic) genereren, maar die onmogelijk (buiten hun hosting/operating kosten) ook nog andere kosten kunnen betalen.

Als er dus geen netneutraliteit is, komt men volgens mij gevaarlijk dicht tegen censuur. Zo krijg je dus enkel nog informatie voorgeschoteld die machtige bedrijven (met geld) u willen voorschotelen.

Ah ja, maar dat geldt niet voor kleine bedrijven (die weinig dataverkeer hebben) hoor ik u zeggen… En wie gaat er bepalen vanaf welke hoeveelheid dataverkeer je extra zal moeten betalen? En wat dus met wikipedia (zoals hierboven al aangehaald)?

Neeneen, wat mij betreft is netneutraliteit een goede zaak! Dat Frankrijk maar snel afziet van hun idioot idee (en zo ken ik er nog wel wat van, van die idiote ideeën die ze er de laatste tijd hebben doorgedrukt daar in Frankrijk – three strikes wet anyone? – nu ja, dat komt ervan als de vrouw van de president zelf poogt artiest te spelen).

Pretty Permalinks

Vandaag pretty permalinks geactiveerd op wordpress. Hierdoor werkte geen enkele link meer op de site… bleek dat mod_rewrite niet geïnstalleerd was. Even googlen en all was fine!

$ a2enmod rewrite

$ apache2 restart